Lidmaatschapstest

Lidmaatschapstest
Welke doel staat voor jou op de eerste plaats?
Hoe belangrijk is het behalen van dat doel voor jou?
In welke activiteiten heb je interesse?
Wanneer wil jij je doel bereiken?
Hoeveel keer ben je bereid te trainen?
Hoeveel belang hecht je aan professionele ondersteuning?
Hoe vaak denk je begeleiding nodig te hebben?
Wil je ook gewicht verliezen, zo ja hoeveel?
Wat hield je tegen om eerder te werken aan dat doel(en)?
Heb je eerder gefitnesst?
Ben je eerder al lid geweest in een fitnesscenter?
Naar welke club wil je je antwoorden verzenden?
Naam
Naam
Voornaam
Naam